uploads/banner/ropxBoyVcDajjPSbQmyIADUfp9u14woFBzZsa0Z4.jpg
uploads/banner/ivtDj4KBMZl7GuJ1VERwqSZrCbrxrRaZNdwIvd8P.jpg
uploads/banner/WCoqcmhjO3dCwdNbuYq6CP2cJz0XnJv2Sh0MUBqJ.jpg
uploads/banner/HZlLOzu8qG7Jd3XaloCSFcVQ3IXuXI7BDubqVDvX.jpg uploads/banner/78T8WQpJa9dXhk1zFTUdnZK2psMaSwBoczN3wbN8.jpg

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng - Chiến Binh thành Kỵ Sĩ 
- Phù Thủy thành Pháp Sư 
- Tiên Nữ thành Thánh Nữ 
- Thuật Sĩ thành Thuật Sư 
 
 

NPC Sevina tại Devias(183,31) 

 
 
Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 
 • - Giai đoạn 1:
   
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina                                
   Quyển Sách Đế Vương
  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia 
    
    
 • - Giai đoạn 2:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
   • Chiến binh: Thanh gươm gãy
   • Phù thủy: Linh hồn phù thủy
   • Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
   • Thuật sĩ: Con mắt Abyss
   
  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia

Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

 

 

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)

( Atlans 18,25 ) 

 
 
 
 
 • - Giai đoạn 1:
   
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon                       
    
  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia
 • - Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
   
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon                                       
    
  • + Nơi tìm:  Bán tại Bar Lorencia

Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

Nhiệm vụ Master Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu - Giai đoạn 1: Level 380 trở lên
- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400
Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
Phần Thưởng Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)
 
 
NPC Debin tại Crywolf (288,48) or Lorencia
 
 
 
 
 • - Giai đoạn 1:
 •  
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin
  • + Nơi tìm:
   • Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
   • Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
   • Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus
   • Mua ở Bar Lorencia 
   •  
   • - Giai đoạn 2:
 •  
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
  • + Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên )
 • - Giai đoạn 3:
   
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
  • + Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)      
                                                                        Dark Elf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 . Nhân vật của bạn sẽ thăng cấp thành master tương ứng với nhân vật . Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ thành công . 

Các bài viết có cùng chủ đề về Nhân vật

NHỮNG NGƯỜI XEM Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3 CŨNG XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN SAU

Npc

Npc

test

Mu Online PC Cơ bản
19/07/2021
Bản đồ (Map) trong game Mu Online - Timmumoira.com

Bản đồ (Map) trong game Mu Online - Timmumoira.com

Mu Online PC Cơ bản
19/07/2021
Đăng ký tài khoản Mu Away

Đăng ký tài khoản Mu Away

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Away Mobile Cơ bản
19/07/2021
Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Mu Away Mobile Cơ bản
19/07/2021
Quái vật

Quái vật

Mu Online PC Cơ bản
19/07/2021
Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger