uploads/banner/ropxBoyVcDajjPSbQmyIADUfp9u14woFBzZsa0Z4.jpg
uploads/banner/ivtDj4KBMZl7GuJ1VERwqSZrCbrxrRaZNdwIvd8P.jpg
uploads/banner/WCoqcmhjO3dCwdNbuYq6CP2cJz0XnJv2Sh0MUBqJ.jpg
uploads/banner/HZlLOzu8qG7Jd3XaloCSFcVQ3IXuXI7BDubqVDvX.jpg uploads/banner/78T8WQpJa9dXhk1zFTUdnZK2psMaSwBoczN3wbN8.jpg

Danh sách Mu mới ra hôm nay

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

1
1. 💥MU BẢN SS6NEW MỚI NHẤT💥 Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - bản season6 mới hay sv ổn định nhiều even
- Server: lãnh địa mới - Alpha Test: 14/07/2024 (13h) 14/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 20/07/2024 (12h) 20/07 (12h)
Open Beta hôm nay
2
2. MU LÃNH ĐỊA SEASON 6.9 - ADMIN THÂN THIỆN, ĐÔNG VUI Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Sài Gòn - Alpha Test: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 20/07/2024 (13h) 20/07 (13h)
Open Beta hôm nay
3
3. MU THÁI DƯƠNG SEASON 6 - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ DỄ CHƠI Season 6 - Exp 4999x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 99%, KHÔNG WEBSHOP
- Server: Davias - Alpha Test: 18/07/2024 (19h) 18/07 (19h)
- Phiên bản: Season 6 - Open Beta: 20/07/2024 (19h) 20/07 (19h)
Open Beta hôm nay
4
4. Mu Quyền Lực SS2.0 Season 2 - Exp 500x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu-DỄ CHƠI
- Server: Quyền Năng - Alpha Test: 21/07/2024 (10h) 21/07 (10h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 22/07/2024 (13h) 22/07 (13h)
Alpha Test ngày mai
5
4. ✨Mu thanma new 2024✨ Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái.boss even liên tục 1h/lần
- Server: máy chủ tiên nữ - Alpha Test: 21/07/2024 (13h) 21/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 22/07/2024 (13h) 22/07 (13h)
Alpha Test ngày mai
6
6. MU THANH LONG SEASON 6.9 - CAM KẾT LÂU DÀI, CÓ GỘP SV Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Quận 4 - Alpha Test: 20/07/2024 (12h) 20/07 (12h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 22/07/2024 (14h) 22/07 (14h)
Alpha Test hôm nay
7
7. ⚡Mu custom mới nhất⚡ Season 6.15 - Exp 8888x - Drop 50% - bản custom hay sự kiện even 24/24
- Server: PHƯỢNG HOÀNG - Alpha Test: 22/07/2024 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 23/07/2024 (13h) 23/07 (13h)
8
8. Mu việt 2003 Phiên bản 97D Classic Season 1 (0.36 - 0.97D) - Exp 30x - Drop 10% - không mốc nạp 100% cày là có
- Server: Quyền Năng - Alpha Test: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
- Phiên bản: Season 1 (0.36 - 0.97D) - Open Beta: 19/07/2024 (13h) 19/07 (13h)
Open Beta hôm qua
9
9. ⚡Mu việt mới nhất⚡ Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Siêu Boss 1h/ even thả ga kiếm đồ
- Server: LONG VƯƠNG - Alpha Test: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 19/07/2024 (13h) 19/07 (13h)
Open Beta hôm qua
10
10. MU XƯNG BÁ SEASON 6.9 - RS = NGỌC, CAM KẾT LÂU DÀI Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Bảo Bình - Alpha Test: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 19/07/2024 (13h) 19/07 (13h)
Open Beta hôm qua
11
11. MU VIỆT 97D CLASSIC SEASON 1 - KHÔNG MỐC NẠP 100% CÀY LÀ CÓ Season 1 (0.36 - 0.97D) - Exp 30x - Drop 10% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Quyền Năng - Alpha Test: 17/07/2024 (14h) 17/07 (14h)
- Phiên bản: Season 1 (0.36 - 0.97D) - Open Beta: 19/07/2024 (14h) 19/07 (14h)
Open Beta hôm qua
12
12. MU VIỆT PLUS SEASON 6.15 - SIÊU BOSS 1H/ EVEN THẢ GA KIẾM ĐỒ Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - MIỄN PHÍ 99%, KHÔNG WEBSHOP
- Server: Long Vương - Alpha Test: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 19/07/2024 (13h) 19/07 (13h)
Open Beta hôm qua
13
13. HÀ NỘI MU SEASON 6.3 - MÁY CHỦ SIÊU GIẢI TRÍ Season 6.3 - Exp 50x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 99%, KHÔNG WEBSHOP
- Server: https://www.facebook.com/hoiqanmu - Alpha Test: 18/07/2024 (14h) 18/07 (14h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 19/07/2024 (14h) 19/07 (14h)
Open Beta hôm qua
14
14. MU-THONGTRI Season 6 - Exp 999x - Drop 100% - Sv Free all chỉ cần cày wc ko cần nhân phẩm tỷ lệ ép đồ 100%
- Server: ThongTri - Alpha Test: 19/07/2024 (13h) 19/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6 - Open Beta: 19/07/2024 (13h) 19/07 (13h)
Open Beta hôm qua
15
15. Mu Xưa máy chủ Ma Giới Season 2 - Exp 50x - Drop 5% - Mu Cày Cuốc Hoàn Toàn Free
- Server: Ma Giới - Alpha Test: 16/07/2024 (14h) 16/07 (14h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 18/07/2024 (14h) 18/07 (14h)
16
16. Mu custom bản mới Season 6.15 - Exp 8888x - Drop 50% - bản custom mới nhất nâng cấp nhiều sự kiện even
- Server: THIÊN SỨ - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
17
17. MU TRƯỜNG TỒN SEASON 6.9 - SIÊU HAY, ĐÔNG VUI Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 99%, KHÔNG WEBSHOP
- Server: Nhân Mã - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
18
18. MU PVP ONLINE VN SEASON 6.3 - GAME VUI VE Season 6.3 - Exp 999x - Drop 30% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Thế Hệ 2 - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
19
19. MU MA THẦN SS6.17 SEASON 17 - MIỄN PHÍ - CÀY CUỐC -ITEM HIẾM Season 16 - Exp 1000x - Drop 100% - MIỄN PHÍ 99%, KHÔNG WEBSHOP
- Server: Ma Thần - Alpha Test: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
- Phiên bản: Season 16 - Open Beta: 18/07/2024 (13h) 18/07 (13h)
20
20. Mu Đế Vương SS2 Season 2 - Exp 500x - Drop 15% - Buff=Lệnh,Ko webshop-Classic
- Server: Vương Mệnh - Alpha Test: 16/07/2024 (10h) 16/07 (10h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
21
21. Mu Đế Vương SS2 Season 2 - Exp 500x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
- Server: Vương Mệnh - Alpha Test: 16/07/2024 (10h) 16/07 (10h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
22
22. Mu hnx bản ss6 mới Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - bản ss6 hnx mới nhất fix nâng cấp nhiều tính năng
- Server: CHIẾN THẦN - Alpha Test: 15/07/2024 (13h) 15/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
23
23. Mu Đế Vương SS2 Season 2 - Exp 500x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu-DỄ CHƠI
- Server: Vương Mệnh - Alpha Test: 16/07/2024 (10h) 16/07 (10h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
24
24. Mu Đế Vương SS2 Season 2 - Exp 500x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu-DỄ CHƠI
- Server: Vương Mệnh - Alpha Test: 16/07/2024 (10h) 16/07 (10h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
25
25. MAGNIFIC MU SEASON 18 - 💥GIFT CODES, STARTER BOOSTS, VN Season 16 - Exp 900x - Drop 40% - chơi dễ chịu, Exp và Drop cao mà không một MU nào có
- Server: Keep Stats X900 - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 16 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
26
26. MU BẤT TỬ SEASON 6.15 - SV ỔN ĐỊNH LÂU DÀI.SHOP WC BÁM FULL Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Lorencia - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
27
27. MU ĐẾ VƯƠNG SS2.0 SEASON 2 - KHÔNG DANH HIỆU-DỄ CHƠI Season 2 - Exp 500x - Drop 15% - MIỄN PHÍ 99%, KHÔNG WEBSHOP
- Server: Vương Mệnh - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
28
28. MU XƯA SEASON 6.3 - GIẢI TRÍ HOÀI NIỆM Season 6.3 - Exp 200x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Hồi Ức - Alpha Test: 16/07/2024 (13h) 16/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 17/07/2024 (13h) 17/07 (13h)
29
29. Mu Ký Ức Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí
- Server: Hoài Niệm - Alpha Test: 15/07/2024 (10h) 15/07 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 16/07/2024 (19h) 16/07 (19h)
30
30. MU Thiên Tử Season 6.15 - Exp 50000x - Drop 40% - MU CUSTOM miễn phí 99%,Boss Rơi Ngọc Full
- Server: Ma THUẬT - Alpha Test: 15/07/2024 (19h) 15/07 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 16/07/2024 (19h) 16/07 (19h)
31
31. Mu Ky uc Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 80% - 9999
- Server: Hoài Niệm - Alpha Test: 15/07/2024 (10h) 15/07 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 16/07/2024 (19h) 16/07 (19h)
32
32. MU NAM TƯỚC SS6.15 SEASON 6.15 - CÀY CUỐC - FULL EVEN Season 6.15 - Exp 2000x - Drop 100% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Nam Tước Miễn Phí - Alpha Test: 16/07/2024 (19h) 16/07 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 16/07/2024 (19h) 16/07 (19h)
33
33. MU HÀ NỘI 1.0 - SEASON 1 EXP 999X - DROP 99% - MU SS1 NGUYÊN BẢN Season 1 (0.36 - 0.97D) - Exp 999x - Drop 99% - Reset In Game, Exp 9999x, Drop 9999%
- Server: Mu Hà Nội Session 1 Nguyên Thủy - Alpha Test: 13/07/2024 (10h) 13/07 (10h)
- Phiên bản: Season 1 (0.36 - 0.97D) - Open Beta: 16/07/2024 (14h) 16/07 (14h)
34
34. Mu Vương Quyền SS6.9 Season 6.9 - Exp 500x - Drop 15% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ
- Server: Lorencia - Alpha Test: 14/07/2024 (10h) 14/07 (10h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 15/07/2024 (13h) 15/07 (13h)
35
35. Mu bản vip hay nhất Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 60% - đầy đủ các máp và even cày cho ae lên đồ wc , cày ngọc mix đồ.
- Server: ĐẾ VƯƠNG - Alpha Test: 14/07/2024 (13h) 14/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 15/07/2024 (13h) 15/07 (13h)
36
36. MU-DAI LUC.INFO SS6.15 Season 6.15 - Exp 2500x - Drop 50% - SĂN BOSS MỆT NGHỈ- EVEN 24H- LÂU DÀI ỔN ĐỊNH
- Server: KỶ NGUYÊN AI - Alpha Test: 14/07/2024 (10h) 14/07 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 15/07/2024 (13h) 15/07 (13h)
38
38. MU TÁI SINH SEASON 6.9 - RS = NGỌC. GAME ONLINE ĐÔNG Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Bất Diệt - Alpha Test: 12/07/2024 (13h) 12/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 14/07/2024 (13h) 14/07 (13h)
39
39. MU HUYỀN THOẠI SS2 Season 2 - Exp 50x - Drop 10% - Cam Kết Chống Hack - Chống Bypass 100%. Cân Bằng Class
- Server: DEVIAS - Alpha Test: 10/07/2024 (13h) 10/07 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 13/07/2024 (13h) 13/07 (13h)
40
40. MU Hà Nội Xưa SS2 Season 2 - Exp 50x - Drop 10% - Không tu chân, danh hiệu. Cày WcoinC miễn phí
- Server: MAYA - Alpha Test: 11/07/2024 (13h) 11/07 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 13/07/2024 (13h) 13/07 (13h)
41
41. MU season6 mới nhất T72024 Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Đầy đủ các máp cày wcoin cho cả dân cày và nạp
- Server: BẢO KÊ - Alpha Test: 12/07/2024 (13h) 12/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 13/07/2024 (13h) 13/07 (13h)
42
42. MU ĐỘC TÔN SEASON 6.9 - SIÊU PHẨM HAY, CHƠI DỄ Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Vĩnh Cửu - Alpha Test: 11/07/2024 (13h) 11/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 13/07/2024 (13h) 13/07 (13h)
43
43. LUMINOUS MU SEASON 17 - 💢UNIQUE RESETS SYSTEM, NEW QUESTS Season 16 - Exp 100x - Drop 30% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK
- Server: X100~X10 Dynamic Unique System - Alpha Test: 12/07/2024 (13h) 12/07 (13h)
- Phiên bản: Season 16 - Open Beta: 13/07/2024 (13h) 13/07 (13h)
44
44. Mu Hà Nội Xưa SS6 Season 6.9 - Exp 500x - Drop 15% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ
- Server: Huyền Thoại - Alpha Test: 11/07/2024 (10h) 11/07 (10h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 12/07/2024 (13h) 12/07 (13h)
45
45. 🔥MU THẦN MA MỚI NHÂT🔥 Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Bc.devil vip train wcoin +ngọc,item
- Server: TIÊN NỮ - Alpha Test: 11/07/2024 (13h) 11/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 12/07/2024 (13h) 12/07 (13h)
46
46. Mu Quảng Ngãi Season 6.15 - Exp 500x - Drop 80% - miên phí, thích hợp cho tất cả lứa tuổi
- Server: QuangNgai - Alpha Test: 08/07/2024 (14h) 08/07 (14h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 11/07/2024 (14h) 11/07 (14h)
47
47. Mu viêt+ mới nhất Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - bản game mới nhất được cập nhật
- Server: LONG VƯƠNG - Alpha Test: 10/07/2024 (13h) 10/07 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 11/07/2024 (13h) 11/07 (13h)
48
48. GOBLIN MU SEASON 9 - FREEBIES ALL, WEBSHOP, NEW SERVER! Season 9 - Exp 100x - Drop 35% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: X100 Dynamic - Alpha Test: 10/07/2024 (13h) 10/07 (13h)
- Phiên bản: Season 9 - Open Beta: 11/07/2024 (13h) 11/07 (13h)
49
49. MU BẠCH KIM SEASON 17 - MIỄN PHÍ - FULL EVEN -ITEM HIẾM Season 6.9 - Exp 1000x - Drop 100% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
- Server: Bạch Kim - Alpha Test: 10/07/2024 (18h) 10/07 (18h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 11/07/2024 (18h) 11/07 (18h)
50
50. Mu Phong Vân Season 6.3 - Exp 500x - Drop 20% - Làn Gió Mới, SS6.3 Lengendary
- Server: Truyền Kỳ - Alpha Test: 08/07/2024 (19h) 08/07 (19h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 10/07/2024 (19h) 10/07 (19h)
Tìm kiếm Mu theo phiên bản:

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

ướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

Hướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
23/07/2021
ướng dẫn Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Hướng dẫn Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu Away

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu Away

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Hướng dẫn Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Npc

Hướng dẫn Npc

test

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
Xem thêm các bài hướng dẫn Mu Online  
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger