uploads/banner/ropxBoyVcDajjPSbQmyIADUfp9u14woFBzZsa0Z4.jpg
uploads/banner/ivtDj4KBMZl7GuJ1VERwqSZrCbrxrRaZNdwIvd8P.jpg
uploads/banner/WCoqcmhjO3dCwdNbuYq6CP2cJz0XnJv2Sh0MUBqJ.jpg
uploads/banner/HZlLOzu8qG7Jd3XaloCSFcVQ3IXuXI7BDubqVDvX.jpg uploads/banner/78T8WQpJa9dXhk1zFTUdnZK2psMaSwBoczN3wbN8.jpg

Danh sách Mu mới ra hôm nay

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

1
1. MU CỦA CÁC ÔNG TRÙM SEASON 6.3 - GIẢI TRÍ VUI VẺ, PK LIÊN TỤC Season 6.9 - Exp 8888x - Drop 40% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Đam Mê - Alpha Test: 01/03/2024 (1h) 01/03 (1h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
Open Beta hôm nay
2
2. MU SEASON 2 SEASON 2 - PHIÊN BẢN SEASON 2 HOÀI NIỆM - LỐI Season 6.9 - Exp 1x - Drop 30% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Hoài Niệm - Alpha Test: 01/03/2024 (13h) 01/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
Open Beta hôm nay
3
3. MU SS6 VINH QUANG SEASON 6.15 - CÀY CUỐC MIỄN PHÍ TẤT CẢ Season 6.9 - Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Vinh Quang - Alpha Test: 02/03/2024 (13h) 02/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 03/03/2024 (19h) 03/03 (19h)
Open Beta hôm nay
4
4. MU HÀ NỘI 2024 SEASON 6 - NGỌC GIÁ TRỊ, CHƠI LÀ GHIỀN Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Hà Nội 2 - Alpha Test: 02/03/2024 (13h) 02/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
Open Beta hôm nay
5
5. MU NHẬT THỰC SEASON 6.3 - CÀY NGỌC ĐỔI WP, TRAIN NHẬN WC Season 6.9 - Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Nhật Thực - Alpha Test: 02/03/2024 (13h) 02/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 04/03/2024 (13h) 04/03 (13h)
Open Beta ngày mai
6
6. WWW.MUTRONGDONG.INFO SEASON 1 - RESET NHẬP GCOIN (TIỀN NẠP) FREE Season 6.9 - Exp 9999x - Drop 20% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Trống Đồng - Alpha Test: 02/03/2024 (14h) 02/03 (14h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 04/03/2024 (14h) 04/03 (14h)
Open Beta ngày mai
7
7. Mu Phố Hiến Season 6.3 - Exp 200x - Drop 20% - Cày ngọc đổi Wp, cày quái nhận wc
- Server: Nhật Thực - Alpha Test: 02/03/2024 (13h) 02/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 04/03/2024 (13h) 04/03 (13h)
Open Beta ngày mai
8
8. MU BẠCH KIM Season 16 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Bạch Kim - Alpha Test: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
- Phiên bản: Season 16 - Open Beta: 04/03/2024 (13h) 04/03 (13h)
Open Beta ngày mai
9
9. MU VIET NAM Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Davias - Alpha Test: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 04/03/2024 (13h) 04/03 (13h)
Open Beta ngày mai
10
10. MU LỤC ĐỊA Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Tái Sinh - Alpha Test: 03/03/2024 (15h) 03/03 (15h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 05/03/2024 (13h) 05/03 (13h)
Alpha Test hôm nay
11
11. MU SÀI GÒN Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Medusa - Alpha Test: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 05/03/2024 (13h) 05/03 (13h)
Alpha Test hôm nay
12
12. MU VIỆT Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Thái Bình - Alpha Test: 03/03/2024 (13h) 03/03 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 05/03/2024 (13h) 05/03 (13h)
Alpha Test hôm nay
13
13. SEASON 6 Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Đà Nẵng - Alpha Test: 03/03/2024 (10h) 03/03 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 05/03/2024 (13h) 05/03 (13h)
Alpha Test hôm nay
14
14. Mu Hải Nam Free 100% - Siêu Boss Liên Tục Season 6.9 - Exp 9999x - Drop 90% - Cày cuốc thả ga - Ép đồ cực đã
- Server: Hải Nam - Alpha Test: 01/03/2024 (19h) 01/03 (19h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 02/03/2024 (19h) 02/03 (19h)
Open Beta hôm qua
15
15. www.hanoi-mu.com Season 1 (0.36 - 0.97D) - Exp 9999x - Drop 20% - Cày Gcoin Web mua đồ full free
- Server: HÀ NỘI - Alpha Test: 26/02/2024 (14h) 26/02 (14h)
- Phiên bản: Season 1 (0.36 - 0.97D) - Open Beta: 28/02/2024 (14h) 28/02 (14h)
16
16. MU ĐẾ QUỐC SEASON 6.9 - CAM KẾT LÂU DÀI - CÓ GỘP SV Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Huyền Thoại - Alpha Test: 26/02/2024 (15h) 26/02 (15h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 28/02/2024 (13h) 28/02 (13h)
17
17. 💯 SS6 MU HÀ NỘI 💯 SEASON 6 - MU HÀ NỘI UY TÍN NHẤT HIỆN TẠI Season 6.9 - Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Anh Hùng - Alpha Test: 26/02/2024 (13h) 26/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 28/02/2024 (13h) 28/02 (13h)
18
18. MU2024.NET SEASON 6.9 - NÓI KHÔNG VỚI TOP LẠP, CẦY LÀ CÓ. Season 6.9 - Exp 350x - Drop 10% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Kalima - Alpha Test: 26/02/2024 (13h) 26/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 28/02/2024 (13h) 28/02 (13h)
19
19. MU THÁI DƯƠNG SEASON 6.3 - TRAIN 5WC/1 QUÁI,KHÔNG MỐC,TOP NẠP Season 6.9 - Exp 600x - Drop 20% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Lorencia - Alpha Test: 26/02/2024 (13h) 26/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 28/02/2024 (13h) 28/02 (13h)
20
20. MU-THẦNTHOAI.INFO SEASON 6.9 - FREE 99,99% , CÀY CUỐC Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Thần Thoại - Alpha Test: 26/02/2024 (13h) 26/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 27/02/2024 (13h) 27/02 (13h)
21
21. 🔰MU X SERVER NEW🔰 SEASON 6.15 - SERVER MỚI NÂNG CẤP XSHOP DROP CAO Season 6.9 - Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Chiến Thần - Alpha Test: 26/02/2024 (13h) 26/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 27/02/2024 (13h) 27/02 (13h)
22
22. MUSS6 2024 SEASON 6.9 - MU MAX ĐỒ 400 FULL THẦN SOCKET Season 6.9 - Exp 999x - Drop 10% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Phong Thần - Alpha Test: 24/02/2024 (13h) 24/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 26/02/2024 (13h) 26/02 (13h)
26
26. MU MIỀN NAM Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Huyền Thoại - Alpha Test: 22/02/2024 (1h) 22/02 (1h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 25/02/2024 (13h) 25/02 (13h)
27
27. MU HA-NOITEAM Season 2 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Rồng Vàng 2024 - Alpha Test: 22/02/2024 (19h) 22/02 (19h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 25/02/2024 (19h) 25/02 (19h)
28
28. MU PHONG VŨ Season 6.3 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Phong Vũ 3 - Alpha Test: 21/02/2024 (13h) 21/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 24/02/2024 (13h) 24/02 (13h)
29
29. MU HÀ NỘI SS2 Season 2 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Danh Vọng - Alpha Test: 22/02/2024 (19h) 22/02 (19h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 24/02/2024 (19h) 24/02 (19h)
30
30. MU QUYEN LUC Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Quyền Lực - Alpha Test: 21/02/2024 (13h) 21/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 23/02/2024 (13h) 23/02 (13h)
31
31. MU CỬU LONG Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Rồng Vàng - Alpha Test: 22/02/2024 (13h) 22/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 23/02/2024 (13h) 23/02 (13h)
32
32. MU BIÊN HÒA Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Custom - Alpha Test: 22/02/2024 (13h) 22/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 23/02/2024 (13h) 23/02 (13h)
33
33. MU KHẢI HUYỀN Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Thần Long - Alpha Test: 20/02/2024 (13h) 20/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 22/02/2024 (13h) 22/02 (13h)
34
34. MU-THIÊNGIOI Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Vương Giả - Alpha Test: 21/02/2024 (10h) 21/02 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 22/02/2024 (13h) 22/02 (13h)
35
35. MU ONE Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Phượng Hoàng - Alpha Test: 21/02/2024 (13h) 21/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 22/02/2024 (13h) 22/02 (13h)
36
36. MU PHONG BA Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Ma Vương - Alpha Test: 20/02/2024 (10h) 20/02 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 21/02/2024 (13h) 21/02 (13h)
37
37. MU ZEN Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Hoàng Long - Alpha Test: 20/02/2024 (13h) 20/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 21/02/2024 (13h) 21/02 (13h)
38
38. Mu Việt Season2.0 Phiên bản chuẩn webzen cân bằng 5 class Season 2 - Exp 50x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa
- Server: Phục Hưng - Alpha Test: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 20/02/2024 (13h) 20/02 (13h)
39
39. MU VIỆT Season 2 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Phục Hưng - Alpha Test: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 20/02/2024 (13h) 20/02 (13h)
40
40. MUSEASON2 Season 2 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Davias - Alpha Test: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 19/02/2024 (19h) 19/02 (19h)
41
41. MU CHIẾN TƯỚNG Season 16 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Chiến Tướng - Alpha Test: 18/02/2024 (18h) 18/02 (18h)
- Phiên bản: Season 16 - Open Beta: 19/02/2024 (18h) 19/02 (18h)
42
42. MU ITEM Season 6 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Cứu Long - Alpha Test: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6 - Open Beta: 19/02/2024 (13h) 19/02 (13h)
43
43. MU TRANH BÁ Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Icarus - Alpha Test: 16/02/2024 (15h) 16/02 (15h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
44
44. MU CỦA CÁC LÃO ĐẠI Season 6.3 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Chiến Tranh - Alpha Test: 16/02/2024 (1h) 16/02 (1h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 18/02/2024 (19h) 18/02 (19h)
45
45. MU VIỆT NAM Season 6.3 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Huyết Long - Alpha Test: 16/02/2024 (13h) 16/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
46
46. MU MỚI 2024 Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Thiên Long - Alpha Test: 17/02/2024 (13h) 17/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 18/02/2024 (13h) 18/02 (13h)
47
47. MU HẢI PHÒNG Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Hải Phòng - Alpha Test: 17/02/2024 (10h) 17/02 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 18/02/2024 (19h) 18/02 (19h)
48
48. MU-FREE2024 Season 6.15 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Giải Trí - Alpha Test: 17/02/2024 (10h) 17/02 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 18/02/2024 (10h) 18/02 (10h)
49
49. Mu Thiên Tử Season 6.5 - Exp 5000x - Drop 50% - Free 99%,cày là có tất cả
- Server: Phục Hưng - Alpha Test: 16/02/2024 (19h) 16/02 (19h)
- Phiên bản: Season 6.5 - Open Beta: 17/02/2024 (19h) 17/02 (19h)
50
50. MU 4 VIỆT Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Địa Long - Alpha Test: 07/02/2024 (15h) 07/02 (15h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 09/02/2024 (13h) 09/02 (13h)
51
51. 💥 MU HÀ NỘI SEASON 2 💥 Season 2 - Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Dòng
- Server: Thần Ma - Alpha Test: 08/02/2024 (13h) 08/02 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 09/02/2024 (13h) 09/02 (13h)
52
52. MU HÀ NỘI SEASON 6 SEASON 6.9 - MÁY CHỦ THỨ 2 - SAU 1 NĂM Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - Miễn phí 99% đông người chơi
- Server: Thiên Vương - Alpha Test: 06/02/2024 (13h) 06/02 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 08/02/2024 (13h) 08/02 (13h)
53
53. MU HÀ NỘI Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Thiên Vương - Alpha Test: 06/02/2024 (15h) 06/02 (15h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 08/02/2024 (13h) 08/02 (13h)
54
54. MU FREE Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Free - Alpha Test: 07/02/2024 (9h) 07/02 (9h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 08/02/2024 (13h) 08/02 (13h)
55
55. MU HÀ NỘI XƯA Season 6.9 - Exp 300x - Drop 30% - MU ĐÔNG NGƯỜI - LÂU DÀI - BỀN VỮNG
- Server: Hà Nội New - Alpha Test: 07/02/2024 (19h) 07/02 (19h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 08/02/2024 (19h) 08/02 (19h)
56
56. MUMOIRAHN Season 6.15 - Exp 100x - Drop 20% - cày cuốc
- Server: 24h-ONLINE - Alpha Test: 06/02/2024 (20h) 06/02 (20h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 08/02/2024 (15h) 08/02 (15h)
Tìm kiếm Mu theo phiên bản:

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

ướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

Hướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
23/07/2021
ướng dẫn Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Hướng dẫn Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu Away

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu Away

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Hướng dẫn Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Npc

Hướng dẫn Npc

test

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
Xem thêm các bài hướng dẫn Mu Online  
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger